God vinsttillväxt i Novus Group

Publicerad: 2012-02-28 13:00

Novus Groups verksamhetsår 2011 / 2012 ska präglas av omsättningstillväxt och lönsamhet. Halvårsrapporten visar tydligt att bolaget kan omsätta ambitioner till praktik. beQuoted har talat med vd Torbjörn Sjöström.

Torbjörn Sjöström,
VD Novus Group.
Novus är det mest citerade undersökningsföretaget i svensk media, enligt flera mätningar.
Novus prognoser kom närmast det slutgiltiga utfallet vid det senaste riksdagsvalet. Även vid det extra valet i Västra Götaland var Novus prognoser mest pricksäkra.

Starkt första halvår

Novus halvårsrapport visar att bolagets fokus för verksamhetsåret 2011 / 2012, på omsättningstillväxt och lönsamhet, har kunnat omsättas i praktiken.

Siffrorna för sexmånadersperioden juli - december 2011 i sammandrag:

  •     Omsättning: 18,4 Mkr (13,5), +36%
  •     Resultat efter finansnetto: 1,8 Mkr (0,0)
  •     Vinst per aktie: 0,11 kr (0,00)

Periodens kassaflöde var starkt. Kassan uppgick till nära 6 miljoner kronor vid årsskiftet.

beQuoted: - Vad är bakgrunden till den starka utvecklingen under första halvåret?

- Vi har ändrat lite fokus, från en extrem omsättningsökning till att fokusera på resultatet och att de människor som är här ska få jobba och bli varma i kläderna. Förra året nyanställdes 6 personer och det är en viss uppstartskostnad för varje ny person, säger Torbjörn Sjöström när beQuoted når honom på telefon.

beQuoted: - Präglades andra kvartalet av en större andel undersökningar med högre lönsamhet?

- Nej, egentligen inte. Vi levererar alla typer av undersökningar och vi har en bra balans mellan dem. Under första kvartalet hade vi visserligen en högre andel telefonundersökningar med lägre marginaler men det har normaliserats.

beQuoted: - Historiskt har Novus fjärde kvartal varit det starkaste. Kan vi vänta oss ett andra halvår lika framgångsrikt som det första?

- Vår målsättning är självklart att vi ska ha ett lika bra halvår till. Samtidigt svänger det fort och förutsättningarna kan snabbt ändras.

beQuoted: - Föregående års tredje kvartal var väldigt svagt, en orsak uppgavs då vara att Arne Modig slutade. Fanns det andra säsongsmässiga orsaker som även kan återkomma i år?

- De långa semesterperioderna påverkar vår orderingång. Vid jul och sommar har vi tydliga nedgångar. Å andra sidan är hela perioden februari till juni högintensiv.

Fokus på kvalitet

På frågan om utvecklingen inom undersökningsbranschen tar Torbjörn Sjöström upp bristande kvalitet i undersökningar. Han pekar på en trend där media publicerar allt fler undersökningar utan att kontrollera vem som har gjort undersökningen eller på vilket sätt den genomförts.

Ett exempel är en undersökning som Familjeliv.se gjorde förra året och som visade att 55 procent av kvinnorna ville vara hemmafruar. Undersökningen fick stort genomslag i media.

Statsminister Fredrik Reinfeldt intervjuades om den nya hemmafrutrenden och genusforskare uttalade sig om Sveriges alamerande brist på jämställdhet. Underlaget för undersökningen var dock Familjeliv.se:s egna medlemmar, en grupp som huvudsakligen består av mammalediga kvinnor.

Undersökningen och medias okritiska publicering av den fick Novus att kontra med en egen undersökning som tog udden av diskussionen kring jämställdheten. Novus undersökning visade nämligen att 27 procent av kvinnorna, och en nästan lika stor andel män, ville vara hemmafruar respektive hemmamän.

- Med felaktiga undersökningar kan man få vilket resultat som helst och smaskiga löpsidor. Om det fortsätter kan det på sikt leda till att förtroendet för undersökningar minskar, säger Torbjörn Sjöström.

Starkt andra halvår väntas

beQuoted anser att rapporten bevisar att Novus kan leverera goda marginaler men också att bolaget inte står och faller med valår, vilket tidigare har känts som ett orosmoment.

Vi tror att andra halvåret har alla möjligheter att bli lika starkt som första, och vi förväntar oss därmed en årsomsättning kring 37 miljoner kronor och ett rörelseresultat på runt 3.6 miljoner kronor. Det skulle motsvara en vinst på ungefär 0,25 kronor per aktie för verksamhetsåret 2011 / 2012.

Sett till aktuell börskurs handlas då Novus-aktien till p/e 6 på vår prognos för innevarande verksamhetsår. Börsvärdet ligger i dagsläget på cirka 16 miljoner kronor.

Med tanke på den svagare perioden direkt efter jul räknar vi med att merparten av kommande halvårets vinst levereras under sista kvartalet.

Jimmie Landerman
jimmie.landerman@beQuoted.com
Sök bland våra artiklar
beQuoteds nyhetsbrev!