ALM Equity investor information
Välj bolag
Namn: ALM Equity AB
Adress: Jakobsbergsgatan 22
111 44 Stockholm
Telefon: 08 562 303 00
Fax: ALM
E-Post: info@almequity.se
Orgnr: 556549-1650
Webbplats: www.almequity.se
Bransch: Fastigheter
Marknad: First North
Sponsor: Erik Penser Bankaktiebolag
Aktiekurs
BetaltFöreg. MånadFöreg. ÅrMarknadsvärde
124,00 (2015-01-28)116,25 (2014-12-30)116,25 (2014-12-30)1 636 823 932
Nyckeltal
2014-Q32014-Q22014-Q12013-Q42013-Q3
Nettoomsättning (Mkr)681,9384,1165,6364,5269,2
Eget kapital (Mkr)739,9658,8575,2556,3377,7
Soliditet (%)42,544,041,242,038,2
Antal anställda (st) 17 17 17 17 14
Personalkostnader (Mkr)132,367,628,469,953,2
Jämförelsestörande poster (Mkr)9,94,71,84,13,2
Antal aktier (st) 10 154 600 10 154 600 10 154 600 10 154 600 10 154 600
Eget kapital per aktie (kr)72,964,956,654,837,2
Omvänt förvärv 2006-07-03, ny verksamhet redovisas fr.o.m. Q3 2006.
Resultatposter avser ackumulerat värde sedan början av året.
Balansposter avser värdet vid rapportperiodens utgång.
Nyckelpersoner
Kommande händelser
Just nu
ALM Equity har förvärvat tomträtten Skaholt 1 i Kista, Stockholm. Byggnaden har idag en uthyrbar area om ca 41 500 kvm samt en total bruttoarea om ca 56 000 kvm.
Pressmeddelanden direkt till din e-post

Brf Insteget - 255 designade studios vid Telefonplan
© beQuoted 2001-2010 - All rights reserved