ALM Equity investor information
Välj bolag
Namn: ALM Equity AB
Adress: Jakobsbergsgatan 22
111 44 Stockholm
Telefon: 08 562 303 00
Fax: 08 550 029 68
E-Post: info@almequity.se
Orgnr: 556549-1650
Webbplats: www.almequity.se
Bransch: Fastigheter
Marknad: First North
Sponsor: Erik Penser Bankaktiebolag
Aktiekurs
BetaltFöreg. MånadFöreg. ÅrMarknadsvärde
159,00 (2015-08-28)161,00 (2015-07-28)116,25 (2014-12-30)2 098 959 000
Nyheter - de fem senaste
Nyckeltal
2015-Q12014-Q42014-Q32014-Q22014-Q1
Nettoomsättning (Mkr)192,9895,7681,9384,1165,6
Eget kapital (Mkr)818,2803,6739,9658,8575,2
Soliditet (%)41,240,842,544,041,2
Antal anställda (st) 28 21 17 17 17
Personalkostnader (Mkr)39,9169,0132,367,628,4
Jämförelsestörande poster (Mkr)2,412,19,94,71,8
Antal aktier (st) 10 155 000 10 155 000 10 154 600 10 154 600 10 154 600
Eget kapital per aktie (kr)80,679,172,964,956,6
Omvänt förvärv 2006-07-03, ny verksamhet redovisas fr.o.m. Q3 2006.
Resultatposter avser ackumulerat värde sedan början av året.
Balansposter avser värdet vid rapportperiodens utgång.
Nyckelpersoner
Kommande händelser
Just nu
Pressmeddelanden direkt till din e-post

Brf Insteget - 255 designade studios vid Telefonplan
© beQuoted 2001-2010 - All rights reserved