Alfa Laval investor information
Välj bolag
Namn: Alfa Laval Corporate AB
Adress: Rudeboksvägen 1
Box 73
221 00 Lund
Telefon: 046 36 65 00
Fax: 046 32 35 79
E-Post: info@alfalaval.com
Orgnr: 556587-8054
Webbplats: www.alfalaval.com
Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: Stockholmsbörsen
Aktiekurs
BetaltFöreg. MånadFöreg. ÅrMarknadsvärde
167,20 (2015-04-01)169,50 (2015-03-31)148,30 (2014-12-30)70 133 095 868
Nyckeltal
2014-Q42014-Q32014-Q22014-Q12013-Q4
Nettoomsättning (Mkr)35067,024292,015020,06597,029934,0
Eget kapital (Mkr)17202,017618,016484,016874,016162,0
Soliditet (%)30,831,930,648,746,3
Antal anställda (st) 17 753 17 820 17 778 16 314 16 308
Antal aktier (st) 419 456 315 419 456 315 419 456 315 419 456 315 419 456 315
Eget kapital per aktie (kr)41,042,039,340,238,5
Resultatposter avser ackumulerat värde sedan början av året.
Balansposter avser värdet vid rapportperiodens utgång.
Nyckelpersoner
Kommande händelser
Just nu
Alfa Lavals årsredovisning för 2014 har idag publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida för nerladdning, www.alfalaval.com/investerare. Den ligger även med som en bilaga till detta pressmeddelande.

Vätskeseparatorn är en viktig del av Alfa Lavals produktportfölj
© beQuoted 2001-2010 - All rights reserved